top of page
markkinointi ja mainonta

Markkinointi ja mainonta

Autan tavoittamaan asiakkaasi.

Teen mielelläni mainoksia perinteiseen mediaan, kuten sanomalehtiin, mutta olen apunasi myös digimainonnan haasteissa. Nykyään on paljon työkaluja. joilla mainonta voidaan optimoida saavuttamaan juuri ne tavoitteet, joihin haluat päästä.

Markkinoinnin suunnittelu

Mainontaa suunnitellessa ensimmäinen steppi on määrittää mainonnan tavoitteet, eli mitä mainonnalla halutaan saavuttaa. Haluatko saada yrityksellesi näkyvyyttä, saada nettisivuillesi lisää kävijöitä tai kasvattaa myyntiä?

Toinen steppi on kohderyhmän rakentaminen. Kohderyhmä kannattaa määrittää ensin laajemmaksi ja ajan myötä sitä voidaan optimoida, jotta tavoitettaisiin maksimaalinen hyöty mainosbudjetille.

Kolmas steppi on viestin määrittäminen. Mitä haluat asiakkaillesi viestiä? Viesti kannattaa miettiä asiakkaan näkökulmasta. Yritä ymmärtää asiakkaasi ongelma ja ratkaise se! Tuo se esiin tarkkaan mietityin kuvin ja tekstein.

Neljäs steppi on tietysti mainoskanavien valinta. Kuten kohderyhmän määrittämisessä, myös eri kanavia voi rohkeasti kokeilla.

Viides steppi on mainonnan mittaaminen ja optimointi, jota pitäisi tehdä säännöllisesti. Kun nähdään mikä toimii ja mikä ei, voidaan mainosbudjetti ohjata oikeisiin asioihin.

Jos tarvitset apua markkinoinnin suunnitteluun ja optimointiin, olen mielelläni apuna. Pyydä tarjous!

Sisältösuunnittelu

Missä kanavissa yrityksesi tulisi näkyä ja kuulua ja millaista sisältöä näissä kanavissa pitäisi jakaa? Hyvin suunnitteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Tiedän miten turhauttavaa suunnitelmien tekeminen yksin on ja miten vaikeaa ajankohtaisten asioiden päivittäminen someen voi olla, siksi tarjoan apua suunnitteluun ja tarvittaessa pidän huolta että päivitykset ja julkaisut tulee tehtyä vähintään suunnitelman mukaisesti.

Pidempien tekstien kirjoittamiseen käytän apuna yhteystyökumppaneita.

Hakusanamainonta (Google Ads)

Hakusanamainonta eli Google Adwords mainonta tarkoittaa Googlen hakutuloksissa tapahtuvaa mainontaa. Mainokset voidaan kohdistaa avainsanojen perusteella. Hakusanamainonnan hyvä puoli on siinä, että voit tavoittaa asiakkaan silloin, kun hän on etsimässä tuotettasi.​

Hakusanamainontaa varten perustetaan asiakkaalle Google Ads tili ja asennetaan tarvittavat pikselit nettisivuille. Pikselien avulla voidaan mitata ja optimoida mainosten tehokkuutta ja seurata nettisivukävijöiden toimintaa ja konversioita. ​

Facebook ja Instagram -mainonta

(Facebook business manager)

Facebook-mainontaa varten asiakasyrityksellä tulee olla Facebook sivu. Jos tällaista ei ole, se perustetaan. Lisäksi perustetaan Facebookkiin mainostili ja asennetaan nettisivuille tarvittavat pikselit. Pikselien avulla voidaan mitata ja optimoida mainosten tehokkuutta! Saman alustan avulla voidaan tehdä myös mainokset Instagramiin!

bottom of page